Golf

Golf

Golf är en idrott som kräver koncentration utöver det vanliga. Med så få slag som möjligt gäller det att slå ned en golfboll över olika banor. En golfbana kan antingen ha 9 eller 18 hål som alla kan se väldigt olika ut. Det finns en plåt som kallas Tee, varifrån man slår ut bollen och själva “målet” är hålet som är placerat på en kortklippt “green”. Terrängen där emellan kan se varierande ut och det finns exempelvis bunkrar av sand och vattendrag som bollen kan hamn i.

Historia

Man talar ofta om golf som en uppfinning från Skottland och mycket talar för att sporten kom till där på 1400-talet. Den moderna versionen av sporten utvecklades under 1800-talet när banor över Skottland och England började byggas. På 1920-talet började klubbor med metallskaft att tillverkas och sedan dess har tekniken förfinats ännu.

Banans längd

Markörer med vita pinnar markerar var banan ligger och utanför denna markering får man inte spela. När man slår sina slag räknas de samman och olika begrepp beskriver hur många slag en spelare tagit på sig. “Par” innebär ett längdvärde och ett bestämt antal slag. Ett “par-tre” hål menar exempelvis att banans längd är 75 – 225 meter.